Υπολογισμός Απόδοσης της Επένδυσης (ROI)
Δείτε εδώ την απόδοση της επένδυσής σας στο HKeeper
Αριθμός Δωματίων
Μέσος ωριαίος μισθός ανά υπάλληλο
Συνολικός αριθμός εργαζομένων
Διεύθυνση email
Επένδυση για HKeeper
0
Κέρδος με το HKeeper
0
Απόδοση της επένδυσης
0%
Σημείωση: Ο υπολογισμός της απόδοσης της επένδυσης (ROI) αποτελεί μια γενική εκτίμηση και μπορεί να μεταβληθεί ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς, τη θέση του Ξενοδοχείου ή και τις διαδικασίες λειτουργίας της επιχείρησης.
0
Cleaning tasks performed
0
Maintenance tasks resolved
0
Hours saved
0
Trees saved
From 01.01.2020 to 18.05.2022 based on 3300 rooms
Trusted by companies of all sizes